Tillfällig dispens

 

 

 

Vrångö Vägförening

Copyright © All Rights Reserved

 

 

Ansökan om tillfällig dispens skickas till ordforanden@vrangovagforening.se

 

Vid frågor om tillfällig dispens kan ni kontakta Håkan Karlsten på mobiltelefon 073-400 01 74.

 

Öppna filen nedan och fyll i den begärda informationen. Skicka den sedan som bifogad fil till e-post adressen ovan

 

Har du inte tillgång till e-post vänligen ring Håkan Karlsten på mobiltelefon 073-400 01 74.

 

 

Ansökan tillfällig dispens

 

 

Observera att beräknad handläggningstid är ca 7 arbetsdagar.