Aktuell information

Vrångö Vägförening
 


Lotsutkiken


Den 1 januari 2017 övertog Vrångö Samfällighet

ansvaret för Lotsutkiken.


2017-05-13


Ny info om pendelparkeringen Mittvik.

Ordf. Håkan Karlsten och Sekr. Roger Månsson har sedan sommaren förra året haft flera samtal med Trafikkontoret och Västtrafik ang. ombyggnad av pendelparkeringen och nytt väderskydd. Martin Sjöberg på Vrångö Transport har också till viss del varit delaktig när det gäller biltransporter till och från lastbryggan.


Från början fanns det inga pengar för detta och vi var då inne på att söka EU-bidrag från Länsstyrelsen. Trafikkontoret som skulle vara projektledare hann dock ej med i svängarna så vi var tvungna att återta vår ansökan.


I mars månad i år återkom Trafikkontoret. De skall göra förbättringar på den stora betongbryggan och hade då i tankarna att samtidigt åtgärda pendelparkeringen. Man trodde sig också att själva få fram pengar till detta. Vi slapp då söka bidrag.


Vi har fått ett förslag som vi tycker ser bra ut. Vi hoppas att de kommer att lyckas med att få fram pengarna. Fastighetskontoret har fört över marken till Trafikkontoret. Det senaste vi fick är en kopia av en bygglovsansökan från Västtrafik att sätta upp ett nytt väderskydd. Det skall bli ett likadant som man har på Asperö Östra. Det är den typ av väderskydd som man numera använder sig av. Placeringen blir där det nu gamla i trä står.


Vi håller nu tummarna för att detta skall kunna genomföras. Planen från Trafikkontoret sida är att om det blir OK så blir det byggstart i september 2017.


Bif. Ritning på väderskyddet.

Bif. Ritning på den nya pendelparkeringen.Protokoll från årsmötet den 10 mars 2018.


2018-09-03  Senaste nytt

Kallelse till extra föreningsstämma i Vrångöhuset lördagen den 22 september

2018 kl. 13.00.

Se Dagordning.


Protokoll från extra föreningsstämma

         


2018-10-23 Nästa vecka så börjar ombyggnaden av Mittvik.


Nästa årsmöte är lördagen den 9 mars 2019 kl. 14.00 i Vrångö-Huset.


Dagordning


Årsberättelse för år 2018