Aktuell information

 

 

 

 

Lotsutkiken

 

Den 1 januari 2017 övertog Vrångö Samfällighet

ansvaret för Lotsutkiken.

 

2017-05-13

 

Ny info om pendelparkeringen Mittvik.

Ordf. Håkan Karlsten och Sekr. Roger Månsson har sedan sommaren förra året haft flera samtal med Trafikkontoret och Västtrafik ang. ombyggnad av pendelparkeringen och nytt väderskydd. Martin Sjöberg på Vrångö Transport har också till viss del varit delaktig när det gäller biltransporter till och från lastbryggan.

 

Från början fanns det inga pengar för detta och vi var då inne på att söka EU-bidrag från Länsstyrelsen. Trafikkontoret som skulle vara projektledare hann dock ej med i svängarna så vi var tvungna att återta vår ansökan.

 

I mars månad i år återkom Trafikkontoret. De skall göra förbättringar på den stora betongbryggan och hade då i tankarna att samtidigt åtgärda pendelparkeringen. Man trodde sig också att själva få fram pengar till detta. Vi slapp då söka bidrag.

 

Vi har fått ett förslag som vi tycker ser bra ut. Vi hoppas att de kommer att lyckas med att få fram pengarna. Fastighetskontoret har fört över marken till Trafikkontoret. Det senaste vi fick är en kopia av en bygglovsansökan från Västtrafik att sätta upp ett nytt väderskydd. Det skall bli ett likadant som man har på Asperö Östra. Det är den typ av väderskydd som man numera använder sig av. Placeringen blir där det nu gamla i trä står.

 

Vi håller nu tummarna för att detta skall kunna genomföras. Planen från Trafikkontoret sida är att om det blir OK så blir det byggstart i september 2017.

 

Bif. Ritning på väderskyddet.

Bif. Ritning på den nya pendelparkeringen.

 

 

2017-09-24 Senaste info betr. Nya Pendelparkeringen.

Styrelsen måste tyvärr meddela att det inte blir någon ny pendelparkering i Mittvik. I vilket fall inte i år. Trafikverket som arbetat med detta projekt hade nu allting klart och det skulle ny söka bygglov på Stadsbyggnadskontoret. Detta brukar vara en ren formalitet eftersom man redan har tillgång till marken och är en s.k. firma i firman. Handläggaren på Trafikkontoret blev därför mycket överraskad när han fick till svar att de ej fick spränga bort befintliga bersgformationer. Stadsbyggnadskontoret vill att man prövar en alternativ placering och återkommer med ett nytt förslag. Trafikkontoret arbetar med ärendet och återkommer när något nytt har kommit fram.

 

2018-02-01 Ny info betr. nya pendelparkeringen.

Trafikkontoret har nu fått bygglov för ombyggnaden av pendelparkeringen i Mittvik. Ingen har överklagat och överklagningstiden har gått ut.

Trafikkontoret kommer att börja ombyggnaden till hösten 2018. Man kommer

samtidigt att förstärka betongbryggan.

 

Protokoll från årsmötet den 10 mars 2018.

 

2018-07-17 Ombyggnaden av pendelparkeringen kommer att genomföras under tiden oktober 2018 till april 2019.

Man kommer även att renovera lastkajen. Arbetet kommer att utföras av Concreo AB.

Se bif. utskick från Trafikkontoret.

 

2018-08-04

I detta ärende har Wocon AB begärt överprövning. Detta medför att byggstarten som var tänkt den 1 oktober i år med största sannolikhet kommer att skjutas framåt i tiden tills ärendet är klart i förvaltningsrätten.