Om

Vad gör Vrångö Vägförening

Copyright © All Rights Reserved
Vrångö Vägförening bildades den 9 november 1964.


I föreningens stadgar angående Vägförenings benämning och ändamål är angivet följande,


§ 1


Föreningens benämning är Vrångö Vägförening. Föreningen skall - sedan ett jämlikt lagen den

3 september 1939 om enskilda vägar ( EVL ) den 9 november 1964 framlagt förrättningsutlåtande vunnit laga kraft - hava till ändamål att ombesörja och bekosta väghållningen i fråga om de vägar, vilka förklarats skola vara föreningens, samt att handhava de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar. Vad nu sagts skall jämväl gälla sådan annan allmän plats än väg, som förklarats skola vara föreningens.


Vägföreningen bygger inte nya vägar utan har till uppgift att sköta de vägar som ingår i föreningens ansvar.


Se Vägföreningens Nya Stadgar genom att klicka på länken under Aktuell Information.Vägföreningen sköter även följande:  • Julgranen i lekparken.


  • Styrelsen har även åtagit att handha arrendeavtalet för den nya platsen för risupplaget.