Trafikinformation

Trafikinformation
FORDON


Regler för fordon på Vrångö


På Vrångö råder ett generellt förbud mot fordonstrafik, med undantag av trehjulig lastmoped. Styrelsen kan ge dispens från detta förbud. Dispenser kan sökas under fliken Se Dispenser.


För andra fordon och transporter kan dispenser beviljas. Se Dispenser.


Vägarna är inte byggda för tunga och breda transporter. Lastbilar med boggie och fordon med axeltryck över 8 ton, inklusive last, är inte tillåtna på Vrångö. Längd och bred på fordon skall anspassas till vägnätet. Tillstånd innebär inte undantag från andra bestämmelser i gällande trafiklagstiftning/förordning.


Högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim.


För allas välbefinnande uppmanar vägföreningen fotgängare, cyklister,

mopedister och chaufförer att vänligen beakta:


- gällande trafikregler


- hänsynsfull och varsam körning


- att gå på vänster sida av vägen


- att vara rädd om våra barnVÄGAR


För allas trygghet och trivsel, vill Vrångö Vägförening, uppmana och informera Dig som fastighetsägare på Vrångö, om vikten av att,


  • röja träd, buskar, sly och gräs i tomtgränsen mot vägen, i anslutning till din fastighet.


  • I hörn och korsningar är det extra viktigt att skapa god sikt i förebyggande syfte mot olyckor och skador från utstickande grönska i vägbanan.


  • 80 cm är maximal höjd på häckar, staket eller dyligt i hörn och korsningar.
Tillstånd/Dispens för Golfbil ( Motorredskap klass II ).

Vid årsmötet den 16 maj 2015 fastställdes vilka bestämmelser som gäller.


Villkor som skall uppfyllas vid ansökan.

Copyright © All Rights Reserved