Aktuellt

Ritning på den nya pendelparkeringen i Mittvik.

2019-11-06 Ny Info Mittvik
Concreo har meddelat oss att cykelparkeringen skall blir klar inom den närmaste månaden. Man kommer att ta ut 12 st. tunga betongblock med cykelställ som skall monteras på platsen. Planen skall sedan beläggas med grus. Asfaltering kommer att ske först till våren 2020. Själva betongbryggan blir också sannolikt ej klar förrän till våren 2020.

Den Nya Återvinningsstationen vid Vrångö Bryggväg.

2019-11-06 Ny Info
Sedan Göteborgs Kommun med Vatten och Kretslopp tog över platsen för återvinning har det kommit nya direktiv. Vägföreningen har sagt upp avtalet för arrendet av marken och densamma sköts nu helt av kommunen. Det är ej vägföreningens uppgift att sköta rishanteringen. Kommunen har också infört förbud att slänga ris på den tidigare öppna platsen. Kommunen skall sätta upp en skylt om detta. Kommunen policy är att alla öarna skall slänga sitt risavfall på Styrsö Skäret eller privat beställa en container för stora mängder.