Aktuellt

Ny asfaltering planeras till 2025/26 för hela Vrångö

Den Nya Återvinningsstationen vid Vrångö Bryggväg.

2019-11-06 Info
Sedan Göteborgs Kommun med Vatten och Kretslopp tog över platsen för återvinning har det kommit nya direktiv. Vägföreningen har sagt upp avtalet för arrendet av marken och densamma sköts nu helt av kommunen. Det är ej vägföreningens uppgift att sköta rishanteringen. Kommunen har också infört förbud att slänga ris på den tidigare öppna platsen. Kommunen skall sätta upp en skylt om detta. Kommunen policy är att alla öarna skall slänga sitt risavfall på Styrsö Skäret eller privat beställa en container för stora mängder.