Följande villkor måste uppfyllas för dispens för s.k. Golfbil ( Motorredskap klass II ).

 • Skall vara registrerad för trafik på allmän väg.
 • Skall ha godkänd registreringsskylt regelmässigt monterad.
 • Den som kör skall ha körkort med behörighet A, B, AM eller traktorkort.
 • Fordonet får köra i max 30 km/tim.
 • Utrustad med en särskild skylt för långsamtgående fordon ( LGF-skylt ).
 • Fordonet skall vara trafikförsäkrat.
 • Fordonet endast tillåtet med EL-drift.
 • Fordonet får inte vara längre än 2,80 m och inte bredare än 1,30 m.
 • Fordonet är oftast enligt typintyg tillåtet för max en passagerare.
 • Lokala trafikföreskrifter skall följas.
 • Ej parkering på vägar, vägren eller allmänning.
 • Tillståndet skall placeras i vindrutan.
 • Om bestämmelserna inte följes kan tillståndet dras in.

Man måste ha egen uppställningsplats på tomten.
Tillståndet söks hos Vrångö Vägförening till en kostnad av 400,00 kronor/år.
Ansökningsformulär finnes under fliken ”Dispensinformation”, Generell dispensansökan.

Tillstånd beviljas i fasta tre års intervaller. Nuvarande period är fr o m 2021 t o m 2023. Nästa period börjar 1 januari 2024 och löper till t o m 2026, osv. 

Det innebär att de som har golfbil betalar årsvis för tillståndet och att tre-års tillståndet förnyas och delas/skickas ut under januari månad. 

För de som söker tillstånd under löpande period och får godkänt betalar 400 kr för innevarande år samt 400 kr för nästkommande år som är kvar av perioden. Därefter delas tillstånd ut för kommande tre-års period och avgiften betalas årsvis.

Det åligger innehavaren av tillståndet att meddela styrelsen om golfbilen säljs eller skrotas.

Tillståndet placeras i vindrutan. Se foto.