Följande villkor måste uppfyllas för dispens för s.k. Golfbil ( Motorredskap klass II ).

 • Skall vara registrerad för trafik på allmän väg.
 • Skall ha godkänd registreringsskylt regelmässigt monterad.
 • Den som kör skall ha körkort med behörighet A, B, AM eller traktorkort.
 • Fordonet får köra i max 30 km/tim.
 • Utrustad med en särskild skylt för långsamtgående fordon ( LGF-skylt ).
 • Fordonet skall vara trafikförsäkrat.
 • Fordonet endast tillåtet med EL-drift.
 • Fordonet får inte vara längre än 2,80 m och inte bredare än 1,30 m.
 • Fordonet är oftast enligt typintyg tillåtet för max en passagerare.
 • Lokala trafikföreskrifter skall följas.
 • Ej parkering på vägar, vägren eller allmänning.
 • Tillståndet skall placeras i vindrutan.
 • om bestämmelserna inte följes kan tillståndet dras in.

Man måste ha egen uppställningsplats på tomten.
Tillståndet söks hos Vrångö Vägförening till en kostnad av 400,00 kronor/år.
Ansökningsformulär finnes under fliken ”Dispensinformation”, Generell dispensansökan.
Tillstånd beviljas ett år i taget.

Tillståndet placeras i vindrutan. Se foto.