Dispens Info

Generella dispenser

Generella dispenser kan efter prövning ges till på platsen etablerade företag som för sin verksamhet är beroende av ett motorfordon för täta och regelbundna materialtransporter. Transportbehovet skall vara av den arten att det förutsätter kontinuerlig tillgång till eget fordon och inte kan lösas genom t.ex. samutnyttjande, inhyrning eller på annat sätt.


Se ansökan för Generell dispens

Ladda ner och fyll i direkt på datorn
Formulär för ansökan Generell dispens

Formuläret skickas via mail till ordforanden@vrangovagforening.se

Tillfälliga dispenser

Tillfälliga dispenser kan ges vid mer sällan återkommande eller enstaka transportbehov på Vrångö. Dispensen gäller endast det/de datum som krävs för besöket.

Se ansökan för Tillfällig dispens

Ladda ner och fyll i direkt på datorn
Formulär ansökan Tillfällig dispens

Formuläret skickas via mail till ordforanden@vrangovagforening.se

När ni fyllt i formuläret och skall maila över detsamma. Vänligen skicka formuläret i Word.