Styrelsen

Ordförande Håkan Karlsten
Mobil 073-997 50 97
E-post ordforanden@vrangovagforening.se

Kassör Agneta Dalmén
Mobil 070-948 08 39
E-post kassoren@vrangovagforening.se

Sekreterare Björn Zeidler
Mobil 070-7141028
E-post sekreteraren@vrangovagforening.se

Övriga Ledamöter
Anders Rinäs
Maria Kristensson

Suppleanter
Anna Johansson
Johannes Johansson
Hans Naess

Postadress
Vrångö Vägförening
c/o Håkan Karlsten
Mittviksvägen 60
430 83 Vrångö

Asfalteringsansvarig
Anders Hallingberg